Z dějin české literatury : sborník statí, věnovaný Jaroslavu Vlčkovi k šedesátinám od jeho spolupracovníků a žáků.

Jakubec, Jan; Hýsek, Miloslav
J. Laichter, 1920. 351 s., podobizna