Z dějin české každodennosti : život v 19. století.

Lenderová, Milena; Jiránek, Tomáš; Macková, Marie
Vyd. 1. Karolinum, 2009. 430 s.