Z dějin české emigrace osmnáctého století. Díl1.

Skalský, Gustav Adolf
Ev. matice, 1911. 369 s.