Z dějin automobilu.

Heinz, Vilém; Klement, Václav
Václav Klement, 1931. 388 s.