Z dějin ašského okresu.

Albertová, Marie
Okresní vlastivědné muzeum, 1959. 87 s.