Z dejin a teórie literárnej komparastiky.

Ďurišin, Dionýz
1. vyd. Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1970. 403 s.