Z dávných věků : [Starořecké báje, pověsti a pohádky pro dospívající mládež].

Zelinka, Vojtěch
Druhé, přepracované vydání knih Z dávnověku a Svět řeckých bájí. Česká grafická Unie, 1947. 324-[Vll] s.
Edice: Nové obzory ; Sv. 61