Z cyklu dřevorytů Karla Němce ke cti a chvále Baccha, Marta a paní Venuše.

Němec, Karel; Šebek, Jiří
Horácké muzeum, 1969. 25 s.