Z čirej lásky. 1. [diel].

Lacková, Zora Anna
2. vyd. Slov. spisovateľ, 1970. 701 s.
Edice: Slovenská próza