Z českých právních pramenů.

Kapras, Jan
[nákl.vl.], 1930. 51 s.