Z českých dědin : povídky a obrázky ze života.

Pakosta, Vojtěch
Cyrillo-Metodějská knihtiskárna, 1881. 375 s.