Z českej spisby humoristickej.

Klíma, Stanislav
Unie, 1921. 47 s.
Edice: Žatva ; Sv. 3