Z českého myšlení o literatuře : Antologie : Určeno pro posl. fak. filosof.

Buriánek, František; ed. Tax, Jaroslav; ed. Buriánek, František
1. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, . 219 s.; 220 s.