Z české fronty : [feuilletony z Národní politiky z let 1917-18].

Pekař, Josef
Vyd. oprav. a dopl. Český čtenář, 1917. 2 sv
Edice: Český čtenář ; 36, IX, 4, 43, XI, 2-3