Z celého srdce : O A. Šuránkovi.

A.K, 1990. 152 s.