Z Čech až na konec světa : Mimočítanková četba pro školy všeobec., vzdělávací.

Jirásek, Alois
3., upr. vyd. v SPN. SPN, 1966. 110, [1] s.
Edice: Mimočítanková četba