Z časů dávných i nedávných : výbor pověstí z Kroměřížska a Holešovska.

Odbor školství ONV, 1969. 196 s.