Z časů dávných i našich : obrázky zvykoslovné a kulturní.

Vykoukal, František Vladimír
Dr. Frant. Bačkovský, 1893. 263 s.
Edice: Všeobecná zajímavě poučná knihovna ; č. 7