Z Buzuluku do Prahy.

Svoboda, Ludvík
8. vyd. (s rozšíř. obr. částí), v NV 5. vyd. Naše vojsko, . 493 s.