Z brázdy Metodějovy : K šedesátému výročí založení Stojanovy literární jednoty olomouckých bohoslovců.

ed. Kunický, Josef
Členové Stojanovy literární jednoty olomouckých bohoslovců, 1938. 105 - [II] s.