Z Bratislavy do Chicaga.

Körper, Karol
Spolok svätého Vojtecha, 1941. 528 s.