Z bouřného času : Osudy čes. literátů.

Hampl, František
2., pozm. vyd. Československý spisovatel, 1966. 292, [3] s.