Z bouřné doby : román.

Verbickaja, Anastasija Aleksejevna
Máj, 1921. 3 sv