Z bojův o vykořenění lidské bídy : několik kapitol z většího spisu od J. Svobody.

Arbes, Jakub
Frant. Bačkovský, 1892. 107 s.