Z bezdězských lesů II, Rychtář Ješek.

Sellner, Karel; ed. Sellner, Jan; il. Punta, Vladimír; ed. Pokorná, Jitka
2., upr. vyd. vl.nákl, . 58 s.