Z barů a putyk. díl 1.

Suk, Ivan
Měsíčník "Granát", 1927. 177 s.