XXII. sjezd Komunistické strany Sovětského svazu.

Ústřední výbor Komunistické strany Československa, 1961. 373 s.