Wypsánj Žiwotů swatých Patronů Českých podlé hystoryckého wěku. Díl 1.

Schiffner, Joseph
Jan Buchler, 1801. 175 s.