Wůdce duše do nebeské wlasti, čili, Poznání srdce člověka, přebývá-li v něm Bůh anebo ďábel v desíti obrazích smyslně představeno.

Ruffer, Vojtěch
4., opr. vyd. Sklad a náklad B. Stýbla, . viii, 344 s., [10] l. obr. příl