Wsseobecný Ržád saudnj pro Cžechy, Morawu, Slezsko, Rakausy nad- a pod Ržekau Anasem, Sstyrsko, Korytany, Kránsko Gorycko, Gradisko, Tryest, Tyróly a přednj Zemi rakauské : Prodáwá se Kus geden neswázaný na Papjře kancellářským za 18. Kreycarůw, a na tiskářským za 12. Kreycarůw.

Josef; Zlobický, Josef Valentin; Trattner, Johann Thomas
Wytisstěno v Ján. Tom. vroze. z Trattnerůw, cýsařsko-králowského Kněh Tlačitele a Prodáwatele dwořského, 1781. [4] fol., 176 s.