Wrozekova krivá prísaha.

Bieber, Horst
1. vyd. Smena, 1990. 299 s.
Edice: Labyrint ; zv. 149