Workflow : nástroj manažera pro řízení podnikových procesů.

Carda, Antonín; Kunstová, Renata
2., rozš. a aktualiz. vyd. Grada, 2003. 155 s.
Edice: Management v informační společnosti