Woody o Allenovi.

Björkman, Stig
Vyd. 1. Paseka, 1996. 254 s.