Wolker v nás : Zborník k 75. výročiu básníkovho narodenia (1900-1924).

1. vyd. Slov. spisovateľ, 1976. 139 s.