Wolánj gednoho českého duchownjho pastýře k swým farnjm osadnjkům.

[S.n.], 1804. 31 s.