Wojtyla - papežův program a politika : papež cestovatel.

Krims, Adalbert
[Ministerstvo kultury], 1985. 206 s.