Wogta, chudý čeledjn : čtenj pro lid.

Tyl, Josef Kajetán
Jaroslaw Pospjssil, 1849. 358 s.