Wlastimil : Přjtel oswěty a zábawy.

Tyl, Josef Kajetán
Spurný, 1840.