Wissenschaft im Exil : die Tschechoslowakei als Kreuzweg 1918-1989 : Sammelband einer Konferenz (Prag, 11.-12. November 2003).

ed. Kostlán, Antonín; ed. Velková, Alice
Vyd. 1. Výzkumné centrum pro dějiny vědy, 2004. 475 s.
Edice: Práce z dějin vědy ; sv. 17