Wínek z kwítků ctnosti, lásky a přátelstwí.

Novotný, František Vojtěch
Tisk a sklad Aloisia Josefa Landfrasa, 1847. 119 s.