Windsurfing.

Bezdíček, Jiří; il. Krňávek, František
Votobia, 1994. 159 s., [16] s. barev. fotogr