Windows 3 : Příručka pro uživatele.

Novák, Petr
Grada, 1991. 142 s.
Edice: Nestůjte za dveřmi