Windows 3 : Techniky programování.

Fořt, Ivo
Grada, 1992. 460 s.
Edice: Nestůjte za dveřmi