Williama Shakespeara Othello mouřenín benátský.

Shakespeare, William
3., zcela přehlédnuté vyd. Nákladem knihkupectví Fr. Řivnáče, 1880. 128 s.