William Shakespeare, Večer tříkrálový, aneb, Cokoli chcete : komedie : pátá inscenace šedesáté čtvrté sezony 2008/2009 : premiéra 13. a 31. prosince 2008.

Shakespeare, William
Městské divadlo Brno, 2008. 336 s., [16] s. obr. příl