William Shakespeare, Večer tříkrálový, aneb, Cokoli chcete : premiéra 26. a 27. září 2001 ve Stavovském divadle.

Shakespeare, William; ed. Kudláčková, Johana
Národní divadlo v Praze, 2001. 175 s.