William Shakespeare, Dvanáctá noc (Večer tříkrálový), aneb, Cokoli chcete : druhá premiéra Divadla Na Fidlovačce v sezoně 1998/99, poprvé hráno 14.7.1998.

Divadlo Na Fidlovačce, . [18] s.