Werther : pokus o podrobnější vylíčení prosté události.

Maria, Jaroslav
B. Kočí, 1907. 186 s.