Wěrná Ryzka, anebo, Stálost Lásky : dárek krásenkám Českým.

Ludvík, Josef Myslimír
pjsmem Jana Pospjssila, 1825. 23 s.