Wer? Wie? Was? : Metodická příručka k zákl. učebnici Wer? Wie? Was? - 2 pro zákl. školy a zákl. školy s rozšířeným vyučováním jazyků.

Berglová, Eva; Poláčková, Věra
1. vyd. v ČR (dotisk). Kvarta, . 61 s., 61 s. příl; 61 s., [64] s. příl