Wer? Wie? Was? : Metodická příručka k zákl. učebnici Wer? Wie? Was? - 2 pro zákl. školy a zákl. školy s rozšířeným vyučováním jazyků. [Díl] 2.

Berglová, Eva; Poláčková, Věra
1. vyd. v ČR. Kvarta, 1991. 61 s.